Čipovanje

Poboljšajte performanse Vašeg automobila bez izmena komponenti motora. To znači da se izmene vrše u motornom računaru
koji upravlja motorom. Promenom određenih parametara dobijate efikasnost, a samim tim i snagu i ekonomičnost.

Usluge

Ažuriranje mapa
i softvera za navigacije

Softverski servis navigacija obuhvata otključavanje navigacionih uređaja, reprogramiranje originalnog navigacionog softvera, instalacija i ažuriranje najnovijih navigacionih GPS mapa, fleširanje i oporavak originalnog fabričkog firmwera odnosno osnovnog operativnog sistema navigacionog uređaja.

Usluge

OBDeleven dijagnostika

OBDeleven je uređaj koji pruža mogućnost za lako povezivanje sa automobilom, nadgledanje svih sistema i aktiviranje različitih karakteristika komfora.

Usluge

xTool dijagnostika

Dijagnostika različitih sistema na Vašem automonilu kao i podešsavanja imobilajzera, resetovanje lampice ulja, resetovanje električne parkirne kočnice, usklađivanje gasa, elektronski servo upravljač i slično.

Usluge