Čemu služe EGR ventili?

EGR (Exhaust Gas Recirculation) je ventil koji reguliše količinu izduvnih gasova koja će biti vraćena na ponovno sagorevanje. Kada je automobil nov a EGR ispravan njegov rad ne utiče značajno na smanjenje performansi motora. Međutim vremenom EGR se zaprlja od čađi iz izduva i prestane da funkcioniše kako treba. Motor nema snagu a često ne može ni da upali.

Gašenje EGR ventila se vrši softverski te se nikakve lampice ili greške više nikada ne javljaju.

Kako radi EGR ventil?

EGR ventil stvara petlju unazad od izduvne grane do usisne grade da se recirkulišu spaljeni gasovi. EGR ventil ima solenoid koji kontroliše ventil koji je kontrolisan od strane ECU.

EGR ventil je uredjaj za kontrolu emisija projektovan da se smanji emisija izduvnih gasova kako bih podlegli propisima Euro Emisije.Odstranjivanje EGR ventila oslobađa vlasnika automobila muke sa zapušavanjem istog. Ukida se usko grlo na mestu klapne za gašenje i osovine EGR ventila, te se oslobadja dodatne konjske snage na Vašem autmobilu.

Simptom da je EGR ventil začepljen je preterana količina crnog dima iz izduvne cijevi i onda kada automobil radi u leru. Kvar se manifestuje gubitkom snage motora i trzajima tokom vožnje i može da se desi da motor ne može da postigne preko 3000 obrtaja.

Isključivanjem EGR ventila se postiže da motor uvek dobija čist vazduh. Na taj način su usisna grana, tubrina i senzori pritiska daleko manje izloženi prljavim isparenjima i riziku od skraćenja radnog veka.