CVN (Calibration Verification Number) jeste broj provere kalibracije i to je zapravo naziv za kontrolnu sumu. ECM (ili TCM) zbraja sve brojeve unutar svakog segmenta fleš memorije i ukupan broj je zapravo CVN. Ovaj broj omogućava da se brzo proveri da li su svi podaci u svakom segmentu originalni. Ako se bilo koji podatak promeni unutar segmenta, tada će se i kontrolna suma (CVN) promeniti.

CVN broj postavljaju proizvođači automobila kako bi utvrdili da li je kalibracija koja se trenutno nalazi u automobilu originalna.

Od 2018. godine mnoge evropske zemlje koriste CVN proveru prilikom godišnjeg pregleda automobila. Inspekcija upoređuje CVN broj automobila, sa onim brojem u mrežnoj bazi podataka. Na ovaj način mogu da vide da li automobil ima najnovije ažuriranje softvera i provere integritet softvera vozila. Ako se utvrdi da se ovi brojevi ne podudaraju, može doći do toga da izgubite garanciju.

Kod nas originalni CVN broj ostaje isti nakon podešavanja automobila, pa kada odvezete automobil kod prodavca na servis, ako izvrše CVN proveru, u osnovi će videti isti broj kao i original. Naše rešenje će učiniti podešavanje transparentnim za dijagnostičke alate pa tako nećete rizikovati gubitak garancije.