Readiness se sastoji od 8 bitova, od kojih svaki odgovara jednom „sistemu“ nadziranih emisija u OBD-II automobilu. Kada svi bitovi pokažu status „OK“, to znači da su svi sistemi provereni i da su prošli testove na bordu.