Ukoliko se na vozilu snaga značajno pojačava, opseg merenja MAP senzora nije dovoljan. Potrebno je ugraditi drugi MAP senzor, koji ima mogućnost merenja većeg priitiska kao i prlagoditi linearizaciju njegovog merenja u softveru motornog računara.

Mi možemo da kalibrišemo ovu funkciju na većini modernih ECU-a.