AdBlue (Diesel Exhaust Fluid) je sredstvo koje koriste vozila opremljena sa SCR (Selective Catalytic Reduction) katalizatorom. AdBlue se sastoji od uree koja je pomešana sa destilovanom vodom. Princip rada celog sistema temelji se na hemiskoj reakciji selektivne katalitičke redukcije pri kojoj se štetni azotni oksidi pretvaraju u azot i vodenu paru. AdBlue se ubrizgava pre SCR katalizatora, a samim procesom se upravlja preko raznih SCR senzora. Sistem je prilično osetljiv i greške se javljaju često što dovodi do problema u svakodnevnoj vožnji.

Najčešći simptomi problema sa AdBlue sistemom su:
· Na displeju se pojavljuje AdBlue servis greška
· Manja snaga motora
· Limitiranje snage motora (safe mod, limp mode)
· Pojavljivanje MIL lamipice (check engine lamp)

Kako može da se reši problem AdBlue sistema:
· Fizičkim traženjem problema i otklanjanjem istog - to može da potraje dugo, a pored toga obično je skupo i komplikovano da se uradi
· Odjavljivanje AdBlue sistema iz motornog računara - trajno rešenje svih problema koje može da uzrokuje AdBlue

Ispravnim i kvalitetnim odjavljivanjem AdBlue sistema motor će raditi potpuno ispravno tako da neće doći do pojave paljenja lampica i grešaka. Takođe DPF će nastaviti da radi regeneracije u propisanim intervalima. Prilikom tehničkog pregleda neće se primetiti odjavljivanje AdBlue-a i vozilo će proći sve ECO testove.
AdBlue Fluid